Saltofte Forsamlingshus

Saltoftevej 53, 5610 Assens
Telefon 64 71 52 25

Kommende arrangementer

Tor Feb 08 @08:00 - 05:00PM
Banko
Søn Feb 11 @08:00 - 05:00PM
Borgerforeningen Fastelavn 14-17
Tor Feb 15 @08:00 - 05:00PM
Banko
Tor Feb 22 @08:00 - 05:00PM
Banko
Tor Feb 29 @08:00 - 05:00PM
Banko
Tor Mar 07 @08:00 - 05:00PM
Banko
Søn Mar 10 @08:00 - 05:00PM
Hygge spisning
Tor Mar 14 @08:00 - 05:00PM
Banko
Ons Mar 20 @08:00 - 05:00PM
Borgerforeningen Generalforsamling 19-?
Tor Mar 21 @08:00 - 05:00PM
Sidste gang banko

Saltofte Forsamlingshus

Det nuværende Saltofte Forsamlingshus blev indviet ved en stor fest for medlemmerne d. 7. januar 1989.

Det nye forsamlingshus har altså en kort historie, men den bygning, der lå på grunden indtil d. 1. juni 1988 havde en 200 år lang historie!

Stavnsbåndet blev ophævet i 1788, og samme år blev et vigtigt år for skolevæsnet i Kærum Sogn. Godsejer og conferentsråd Niels Ryberg, Frederiksgave, byggede nemlig to nye skoler i sognet, en i Gl. Ebberup på Ravnekærvej og en i Saltofte. Ryberg (1725-1804) havde stor interesse for at fremme folkeoplysningen.

Skolebyggeriet i Saltofte blev beskrevet på følgende måde: ”Foruden Skoleholderens fornødne Værelser, findes der to stuer; en for Børnene at lære at læse og skrive i og en, hvor Pigerne lærer at spinde”.

Spindeskolen var datidens moderne skoleform, hvor man ville forene kundskabstilegnelsen med praktiske fag.

I 1808 kom de spanske hjælpetropper til Danmark, og i den anledning blev Saltofte Skole i et års tid omdannet til lazaret.

Gennem 1800-tallet skete der store fremskridt i undervisningsformerne; f.eks. fremgår det af skoleprotokollen, at den daværende lærer Rasmussen omkring 1830 fik tilladelse til at anskaffe tavler til de fattige børn, ”at de ikke længere som hidtil skulle være nødt til at skrive på Bordene med Kridt, hvilket ikke fremmer Undervisningen i Skrivning og Regning”.

I 1900 blev der bygget nye skoler i Kærum og Thorøhuse, og den gamle Saltofte Skole blev derfor nedlagt.

I nogle år var bygningen i privat eje, og blev så senere overtaget af Saltofte By, der benyttede den som forsamlingshus.

Dette fik en brat ende d. 1. juni 1988, hvor et lynnedslag lagde den 200 år gamle bygning i ruiner.

På grunden blev der derefter hurtigt opført et nyt forsamlingshus.

Jørgen Sørensen

formand 1987 - 1992